Untitled Document
จักรราศี
พลิกชีวิตฝ่าวิกฤติด้วยชื่อ?
ชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมานั้น อุปมาเหมือนดั่งเมล็ดพืชที่ถูกหว่าน ด้วยมือของพระพรหมผู้สร้างโลก สุดแล้วแต่ว่าเมล็ดพืชเมล็ดนั้นจะไปตกลงในที่แห่งใด  ซึ่งมีบาปบุญที่สั่งสมติดตัวติดตามกันไปด้วย บางเมล็ดอาจไปตกในแหล่งน้ำแล้วก็เน่าสลายตายไป  บางเมล็ดอาจตกในดินโคลนไร้ค่าไปในปลักตม  บางเมล็ดอาจได้ตกในที่แห้งผากต้องสู้ทนต่อสภาวะทุกรูปแบบ บางเมล็ดโชดดีที่ได้ตกลงในพื้นดินที่ชุ่มชื่นแล้วเจริญเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง  
 
หลักการตั้งชื่อของบุคคล
ผมได้คุยกับพี่โอ่ง แห่งมงคลทิพย์ โดยเน้นที่จะแก้ปัญหาให้กับท่านผู้อ่านและผู้ที่สนใจในศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ  ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ให้ได้เข้าใจว่าเมื่อคนเราได้เกิดมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องเผชิญในเรื่องของบุญกรรมไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธได้ แต่จากเนื้อหาของคอลัมน์นี้ค่อนข้างจะกว้าง  ผมจึงพยายามที่จะเขียนคอลัมน์นี้